Hoşgeldin, Ziyaretçi!!
Bizi Takip Edin... Facebook twitter google youtube rssTetramezatin

Genç Veteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı/Tetramezatin => TETRAMEZATİN Oral Çözelti Tozu Veteriner Sistemik Antibakteriyel ve Antikoksidiyal Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap BİLEŞİMİ Tetramezatin, açık sarı renkli suda eriyen tozdur. 1 ölçek 2.5g

Gönderen Konu: Tetramezatin  (Okunma sayısı 5575 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı eXcaLibuN

 • *
 • Vet.Hek.Dursunali Şimşek
 • avatar
 • Üye ID: 1
 • İleti: 4687
 • Konu Sayısı: 1932
 • Nerden: Samsun/Bafra
 • Cinsiyet: Bay
 • Teşekkür: 1356
 • Sınıf: Mezun
 • Üniversite: Yüzüncü Yıl
Tetramezatin
« : 30 Kasım 2012, 17:22:47 »
 • Yayınlama
 • TETRAMEZATİN

  Oral Çözelti Tozu
  Veteriner Sistemik Antibakteriyel ve Antikoksidiyal

  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

  BİLEŞİMİ


  Tetramezatin, açık sarı
  renkli suda eriyen tozdur.
  1 ölçek 2.5g Tetramezatin;
  Sülfadimidin sodyum 2 g
  Oksitetrasiklin HCL 0.3 g
  Pektin 0.2 g içerir.


  FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


  Tetramezatin’in bileşiminde bulunan, sülfadimidin sodyum ve oksitetrasiklin additif etki göstermektedir.
  Bu etki sayesinde iki antibakteriyel madde, birbirinin etki derecesini potansiyalize ederek daha yüksek
  terapötik sonuçların alınmasını olanaklı kılar.
  Tetramezatin’in içerdiği Sülfadimidin sodyum, geniş antibakteriyel aktiviteye sahip bir sülfonamiddir.
  PABA’dan dihidrofolik asit sentezlenmesini engelleyerek folik asit sentezini kesintiye uğratır ve
  bakterilerde DNA sentezine engel olur. Tetrasiklinler grubundan olan oksitetrasiklin ise
  mikroorganizmalardaki 30S ribozomal alt ünitesine bağlanarak aktivite göstermektedir. Ribozoma
  bağlandıktan sonra amino-asil-tRNA’nın ribozom kompleksine bağlanmasına engel olur. Bu yolla da
  bakterinin protein sentezini bozarak etkisini gösterir.
  Oksitetrasikline duyarlı bakteriler aşağıdaki gibidir;
  Gram pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria
  monocytogenes ve Streptococci), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella
  tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P.haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus,
  Borrelia sp. ve Leptospira sp., Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.) ve
  Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi
  derecededir.
  Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae
  familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerob
  bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp.ye etkisi değişkendir.
  Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve
  M.hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.
  Sülfadimidin genel olarak Gram pozitif bakterilere etki eder;
  Bacillus sp., E.rhusiopathiae, L.monocytogenes, Streptococcus sp., Chlamydia sp., Coccidia,
  Cryptosporidium, Pneumocystis carinii oldukça duyarlıdır. Enterobacteriaceae (Enterobacter sp., E. coli,
  Klebsiella sp., Proteus sp.), Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp. ve Pseudomonas sp’ye
  etkisi kazanılmış direnç nedeniyle değişkendir.
  Clostridium sp., anaerobik koklar, Mycobacterium sp., Mycoplasma sp., Rickettsia sp., Pseudomonas
  aeroginosa ve spiroketlere karşı etkili değildir.
  Tetramezatin, sindirim sisteminden hızla emilip 2-8 saat arasında plazma doruk yoğunluğuna ulaşır,
  dokulara dağılır ve vücuttan oldukça yavaş atılır. Tek dozla 24 saat devam edebilen etkili bir kan
  konsantrasyonu sağlar. Sülfadimidin’in % 35-50’si, oksitetrasiklinin ise % 20-60 kadarı ilk 24 saat içinde
  idrarla atılır.


  ENDİKASYONLARI

  Tetramezatin, ruminasyonu başlamamış kuzu, buzağı, oğlak, tay ile kedi ve köpeklerde duyarlı bakteriler
  tarafından meydana getirilen solunum, sindirim sistemi enfeksiyonlarında ve septisemilerde kullanılır.

  KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

  Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
  40 kg canlı ağırlık için 2,5 g Tetramezatin hesabıyla aşağıdaki dozlarda kullanılır.

  Hayvan Türü Günlük Verilecek Tetramezatin Miktarı


  Kuzu (20 kg) ½ ölçek
  Buzağı
  (40 kg) 1 ölçek
  Tay (80 kg) 2 ölçek
  Kedi-köpek (8 kg) 0,5 gram

  Tetramezatin’li su, taze hazırlanmalı ve hemen verilmelidir. Süt ile karıştırılmamalıdır. Tedaviye 3-5 gün
  devam edilmelidir.

  ÖZEL KLİNİK VE BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

  Üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabileceğinden, şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı
  sırasında bu durum göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın
  hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna
  başvurulmalıdır.
  Ruminasyonu başlamış gevişenlerde rumen florasını olumsuz etkileyeceğinden kullanılmamalıdır.

  İSTENMEYEN ETKİLER

  Uzun süreli kullanımlarda süper enfeksiyonlara sebep olabilir. Anorexia, depresyon, hematuria, kristalüri,
  renal kolik, sık idrara çıkma ve kandaki üre azot miktarının yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir. Renal
  ya da üriner sistemle ilgili bir rahatsızlık ortaya çıktığında tedavi hemen durdurulmalıdır. Hastalarda folik
  asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır. Aynı zamanda hemapoietik sisteme olumsuz etkileri
  vardır. Bu durumda trombosit ve alyuvar sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Bazı
  hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları
  görülür. Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine
  neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı esnasında bu konu göz önüne
  alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması
  sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır. Hemopoetik sistem ve
  böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli
  kullanımları hepatotoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir. Sülfonamidler kanama eğilimini
  arttırdığından dolayı tedavi, vitamin K ile desteklenmelidir. Ayrıca tetrasiklinlerin diş
  ve kemik gelişimi
  periyodunda kullanılması renk bozukluklarına neden olabilir.

  İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

  Prokain penisilin G ile antagonistik etki oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır. Amonyum klorit
  ve idrar asitleştiriciler ile birlikte verildiğinde üriner sistemde kristaluriye neden olabilir. Nikotinamid,
  folik asit, kolin gibi B kompleks vitaminleri ve bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin
  gibi aminoasitler sülfonamidlerle antogonistik etki oluşturabilirler. Diüretiklerle birlikte kullanılmaları
  trombosit sayısında azalmalara yol açabileceğinden bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Yardımcı
  enzimler, glukoz ve sublime de sulfonamidlere antagonist etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır.
  Tetrasiklinler, betalaktam ve aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Metoksifluranın
  böbreğe yönelik etkisini artırır ve protrombinin etkinliğini baskı altına alabilir. Penisilin G sodyum,
  penisilin G potasyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum, varfarin sodyum, sefalotin sodyum,
  sefapirin sodyum, amikasin sülfat, aminofilin, amfoterisin B, dimenhidrinat, demir dekstran, eritromisin
  glusefat, heparin sodyum, fenobarbital sodyum, hidrokortizon sodyum süksinat, kalsiyum klorür,
  kalsiyum glikonat, kloramfenikol sodyum süksinat, metisilin sodyum, morfin sülfat ile birlikte
  farmakolojik uyumsuzluk nedeniyle kullanılmamalıdır.
  Yemleme esnasında veya yemlemeyi takiben verildiğinde, veya ortamda süt ve süt ürünleri ile kalsiyum,
  aluminyum, mangan, çinko gibi iki veya üç değerli minerallerin bulunması durumunda emilme oranı
  önemli ölçüde azaldığı için, bu türden uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu tür ürünlerden en az 2 veya 3
  saat önce veya sonra verilmelidir.

  DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTU

  Özellikle yüksek dozlarda kullanılması sırasında olmak üzere, sindirim kanalı mikro-florasını bozabilir.
  Oksitetrasiklin ve sülfadimidin farmakolojik yönden oldukça güvenli maddelerdir. Ağızdan
  oksitetrasiklin dozu 400 mg/kg'ı geçmedikçe herhangi bir akut toksisite ile karşılaşılmaz. Ama, özellikle
  yüksek dozlarda veya uzun süreli kullanım sırasında, yukarı belirtilen istenmeyen etkilerle karşılaşılabilir.
  Sülfadimidin genellikle güvenli bir maddedir; ama, seyrek de olsa, yukarıda belirtilen istenmeyen
  etkilerle karşılaşılabilir.

  GIDALARDAKİİLAÇ KALINTILARIYLA İLGİLİ UYARILAR
  İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını
  takiben kuzu ve
  buzağılar 14 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir.

  KONTRENDİKASYONLAR

  Sülfonamidlere hassasiyet gösteren hayvanlarda ve şiddetli karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan
  hayvanlarda kullanılmamalıdır.

  GENEL UYARILAR

  Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

  Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
  Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.
  Kullandıktan sonra kapağı sıkı olarak kapatınız.

  UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

  Sülfonamidlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin
  ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes
  almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir.

  MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

  Kendi ambalajı içinde, kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-250C) saklayınız.
  Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

  TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ


  20, 50 ve 100 g’lık bal renkli cam şişede, 2.5 gramlık şeffaf ölçekle birlikte karton kutuda piyasaya
  sunulmuştur.

  SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

  Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

  PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.06.2004

  T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO:
  23.03.1972-3/250
  RUHSAT SAHİBİ: Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
  İz Plaza Giz Eski Büyükdere Cd. No:9 Kat:21 Maslak 34398 İstanbul - Türkiye


  İMAL YERİ: Nobelfarma İlaç San. A.Ş.
  Sancaklar 81100 Düzce - Türkiye
  Linkback: http://www.gencveteriner.com/antibiyotikler/tetramezatin-t4309.0.html
  Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir.
  Denilebilir ki insan hekimliği veteriner' in yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir... 'İsmet İnönü - 1943'
  Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.
  Kör bir kurşun kalem dahi, keskin bir hafızadan daha iyidir.


  Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
   

  Facebook Sayfamız

  Profil

   
   
  Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

  En Popüler Bölümler

  Yeni Üyelerimiz

  Forum İstatistikleri

  • stats Toplam Üye: 10602
  • stats Toplam İleti: 13787
  • stats Toplam Konu: 4132
  • stats Toplam Kategori: 7
  • stats Toplam Bölüm: 198
  • stats En Çok Çevrimiçi: 943