Hoşgeldin, Ziyaretçi!!
Bizi Takip Edin... Facebook twitter google youtube blogger rssTetramezatin

GençVeteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı/Tetramezatin => TETRAMEZATİN Oral Çözelti Tozu Veteriner Sistemik Antibakteriyel ve Antikoksidiyal BİLEŞİMİ Tetramezatin, açık sarı renkli suda eriyen tozdur. 1 ölçek 2.5g Tetramezatin; Sülfadimidin sodyum 2 g Oksitetrasiklin HCL 0.3 g Pektin 0.2 g

Gönderen Konu: Tetramezatin  (Okunma sayısı 10018 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı eXcaLibuN

 • *
 • Vet.Hek.Dursunali Şimşek
 • avatar
 • Üye ID: 1
 • İleti: 4713
 • Nerden: Samsun/Bafra
 • Cinsiyet: Bay
 • Teşekkür: 1512
 • Sınıf: Mezun
 • Üniversite: Yüzüncü Yıl
Tetramezatin
« : 30 Kasım 2012, 17:22:47 »
TETRAMEZATİN

Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel ve AntikoksidiyalBİLEŞİMİ


Tetramezatin, açık sarı
renkli suda eriyen tozdur.
1 ölçek 2.5g Tetramezatin;
Sülfadimidin sodyum 2 g
Oksitetrasiklin HCL 0.3 g
Pektin 0.2 g içerir.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Tetramezatin’in bileşiminde bulunan, sülfadimidin sodyum ve oksitetrasiklin additif etki göstermektedir.
Bu etki sayesinde iki antibakteriyel madde, birbirinin etki derecesini potansiyalize ederek daha yüksek
terapötik sonuçların alınmasını olanaklı kılar.
Tetramezatin’in içerdiği Sülfadimidin sodyum, geniş antibakteriyel aktiviteye sahip bir sülfonamiddir.
PABA’dan dihidrofolik asit sentezlenmesini engelleyerek folik asit sentezini kesintiye uğratır ve
bakterilerde DNA sentezine engel olur. Tetrasiklinler grubundan olan oksitetrasiklin ise
mikroorganizmalardaki 30S ribozomal alt ünitesine bağlanarak aktivite göstermektedir. Ribozoma
bağlandıktan sonra amino-asil-tRNA’nın ribozom kompleksine bağlanmasına engel olur. Bu yolla da
bakterinin protein sentezini bozarak etkisini gösterir.
Oksitetrasikline duyarlı bakteriler aşağıdaki gibidir;
Gram pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria
monocytogenes ve Streptococci), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella
tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P.haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus,
Borrelia sp. ve Leptospira sp., Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.) ve
Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi
derecededir.
Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae
familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerob
bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp.ye etkisi değişkendir.
Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve
M.hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.
Sülfadimidin genel olarak Gram pozitif bakterilere etki eder;
Bacillus sp., E.rhusiopathiae, L.monocytogenes, Streptococcus sp., Chlamydia sp., Coccidia,
Cryptosporidium, Pneumocystis carinii oldukça duyarlıdır. Enterobacteriaceae (Enterobacter sp., E. coli,
Klebsiella sp., Proteus sp.), Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp. ve Pseudomonas sp’ye
etkisi kazanılmış direnç nedeniyle değişkendir.
Clostridium sp., anaerobik koklar, Mycobacterium sp., Mycoplasma sp., Rickettsia sp., Pseudomonas
aeroginosa ve spiroketlere karşı etkili değildir.
Tetramezatin, sindirim sisteminden hızla emilip 2-8 saat arasında plazma doruk yoğunluğuna ulaşır,
dokulara dağılır ve vücuttan oldukça yavaş atılır. Tek dozla 24 saat devam edebilen etkili bir kan
konsantrasyonu sağlar. Sülfadimidin’in % 35-50’si, oksitetrasiklinin ise % 20-60 kadarı ilk 24 saat içinde
idrarla atılır.


ENDİKASYONLARI

Tetramezatin, ruminasyonu başlamamış kuzu, buzağı, oğlak, tay ile kedi ve köpeklerde duyarlı bakteriler
tarafından meydana getirilen solunum, sindirim sistemi enfeksiyonlarında ve septisemilerde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
40 kg canlı ağırlık için 2,5 g Tetramezatin hesabıyla aşağıdaki dozlarda kullanılır.

Hayvan Türü Günlük Verilecek Tetramezatin Miktarı


Kuzu (20 kg) ½ ölçek
Buzağı
(40 kg) 1 ölçek
Tay (80 kg) 2 ölçek
Kedi-köpek (8 kg) 0,5 gram

Tetramezatin’li su, taze hazırlanmalı ve hemen verilmelidir. Süt ile karıştırılmamalıdır. Tedaviye 3-5 gün
devam edilmelidir.

ÖZEL KLİNİK VE BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabileceğinden, şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı
sırasında bu durum göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın
hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna
başvurulmalıdır.
Ruminasyonu başlamış gevişenlerde rumen florasını olumsuz etkileyeceğinden kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Uzun süreli kullanımlarda süper enfeksiyonlara sebep olabilir. Anorexia, depresyon, hematuria, kristalüri,
renal kolik, sık idrara çıkma ve kandaki üre azot miktarının yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir. Renal
ya da üriner sistemle ilgili bir rahatsızlık ortaya çıktığında tedavi hemen durdurulmalıdır. Hastalarda folik
asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır. Aynı zamanda hemapoietik sisteme olumsuz etkileri
vardır. Bu durumda trombosit ve alyuvar sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Bazı
hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları
görülür. Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine
neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı esnasında bu konu göz önüne
alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması
sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır. Hemopoetik sistem ve
böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli
kullanımları hepatotoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir. Sülfonamidler kanama eğilimini
arttırdığından dolayı tedavi, vitamin K ile desteklenmelidir. Ayrıca tetrasiklinlerin diş
ve kemik gelişimi
periyodunda kullanılması renk bozukluklarına neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Prokain penisilin G ile antagonistik etki oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır. Amonyum klorit
ve idrar asitleştiriciler ile birlikte verildiğinde üriner sistemde kristaluriye neden olabilir. Nikotinamid,
folik asit, kolin gibi B kompleks vitaminleri ve bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin
gibi aminoasitler sülfonamidlerle antogonistik etki oluşturabilirler. Diüretiklerle birlikte kullanılmaları
trombosit sayısında azalmalara yol açabileceğinden bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Yardımcı
enzimler, glukoz ve sublime de sulfonamidlere antagonist etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır.
Tetrasiklinler, betalaktam ve aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Metoksifluranın
böbreğe yönelik etkisini artırır ve protrombinin etkinliğini baskı altına alabilir. Penisilin G sodyum,
penisilin G potasyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum, varfarin sodyum, sefalotin sodyum,
sefapirin sodyum, amikasin sülfat, aminofilin, amfoterisin B, dimenhidrinat, demir dekstran, eritromisin
glusefat, heparin sodyum, fenobarbital sodyum, hidrokortizon sodyum süksinat, kalsiyum klorür,
kalsiyum glikonat, kloramfenikol sodyum süksinat, metisilin sodyum, morfin sülfat ile birlikte
farmakolojik uyumsuzluk nedeniyle kullanılmamalıdır.
Yemleme esnasında veya yemlemeyi takiben verildiğinde, veya ortamda süt ve süt ürünleri ile kalsiyum,
aluminyum, mangan, çinko gibi iki veya üç değerli minerallerin bulunması durumunda emilme oranı
önemli ölçüde azaldığı için, bu türden uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu tür ürünlerden en az 2 veya 3
saat önce veya sonra verilmelidir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTU

Özellikle yüksek dozlarda kullanılması sırasında olmak üzere, sindirim kanalı mikro-florasını bozabilir.
Oksitetrasiklin ve sülfadimidin farmakolojik yönden oldukça güvenli maddelerdir. Ağızdan
oksitetrasiklin dozu 400 mg/kg'ı geçmedikçe herhangi bir akut toksisite ile karşılaşılmaz. Ama, özellikle
yüksek dozlarda veya uzun süreli kullanım sırasında, yukarı belirtilen istenmeyen etkilerle karşılaşılabilir.
Sülfadimidin genellikle güvenli bir maddedir; ama, seyrek de olsa, yukarıda belirtilen istenmeyen
etkilerle karşılaşılabilir.

GIDALARDAKİİLAÇ KALINTILARIYLA İLGİLİ UYARILAR
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını
takiben kuzu ve
buzağılar 14 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLAR

Sülfonamidlere hassasiyet gösteren hayvanlarda ve şiddetli karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan
hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.
Kullandıktan sonra kapağı sıkı olarak kapatınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sülfonamidlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin
ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes
almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-250C) saklayınız.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ


20, 50 ve 100 g’lık bal renkli cam şişede, 2.5 gramlık şeffaf ölçekle birlikte karton kutuda piyasaya
sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.06.2004

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO:
23.03.1972-3/250
RUHSAT SAHİBİ: Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
İz Plaza Giz Eski Büyükdere Cd. No:9 Kat:21 Maslak 34398 İstanbul - Türkiye


İMAL YERİ: Nobelfarma İlaç San. A.Ş.
Sancaklar 81100 Düzce - Türkiye
Linkback: http://www.gencveteriner.com/antibiyotikler/tetramezatin-t4309.0.html
Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir.
Denilebilir ki insan hekimliği veteriner' in yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir... 'İsmet İnönü - 1943'
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.
Kör bir kurşun kalem dahi, keskin bir hafızadan daha iyidir.

https://vetrehberi.com


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 

Facebook Sayfamız

Profil

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

En Popüler Bölümler

Yeni Üyelerimiz

Forum İstatistikleri

 • stats Toplam Üye: 11058
 • stats Toplam İleti: 14291
 • stats Toplam Konu: 3935
 • stats Toplam Kategori: 6
 • stats Toplam Bölüm: 181
 • stats En Çok Çevrimiçi: 943