Hoşgeldin, Ziyaretçi!!
Bizi Takip Edin... Facebook twitter google youtube blogger rssDUYURULAR!!!

Gencveteriner.com artık VetRehberi.Com İsmi altında yayın yapmaya başlamıştır. Tüm üyelerimize duyrulur.


Veteriner Hekimlere Sorun bölümü kapatıldı. Sorularınızı yeni sitemizin Soru-Cevap bölümünde sorabilirsiniz.Anlayışınız ve Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler...


BELİRLİ AKTİF MADDELERİ İÇEREN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE PİYASAYA

GençVeteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı/BELİRLİ AKTİF MADDELERİ İÇEREN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE PİYASAYA => BELİRLİ AKTİF MADDELERİ İÇEREN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI HAKKINDA TEBLİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı belirli aktif maddeleri içeren bitki koruna ürünlerinin

Gönderen Konu: BELİRLİ AKTİF MADDELERİ İÇEREN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE PİYASAYA  (Okunma sayısı 3454 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi eXcaLibuN

 • *
 • Vet.Hek.Dursunali Şimşek
 • avatar
 • Üye ID: 1
 • İleti: 4722
 • Nerden: Samsun/Bafra
 • Cinsiyet: Bay
 • Teşekkür: 1542
 • Sınıf: Mezun
 • Üniversite: Yüzüncü Yıl
BELİRLİ AKTİF MADDELERİ İÇEREN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI HAKKINDA TEBLİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı belirli aktif maddeleri içeren bitki koruna ürünlerinin kullanımının ve piyasaya arzının yasaklanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Tebliğ, EK'de verilen aktif maddeleri kapsar. Bu Tebliğ, araştırma veya analiz amaçlı veya diğer ülkelere ihraç edilen bitki koruma ürünlerine uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3 - Bu Tebliğ; "4103 Sayılı Ürünlere İli~kin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" ve 1957 Tarihli ve 6968 sayılı "Zirai Mücadele ve Zirai Ka­rantina Kanunu" ile 17/211999 tarihli ve 23614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik"e istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık        : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Müsteşarlık    : Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Üye Devletler : Avrupa Birliği'ne Üye Devletlerini.

Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

Bitki Koruma Ürünleri: Bitkileri ve bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi be­sin maddesi olmadığı halde bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etki1eyen istenmeyen bitkileri veya bitki kısımlarını yok ederek bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçlarıyla, bir veya daha fazla aktif madde içeren ve kullanıcıya bir formülasyon halinde sunulan aktif  madde ve preparatları,

Madde: Doğalolarak bulunan veya imalat işlemleri sonucunda oluşan, safsızlıklar da dahil  kimyasal elementler veya bunların bileşiklerini.

Preparat: Bitki koruma ürünü olarak kullanılan, iki veya daha fazla maddeden veya mikro-organizmalar veya virüslerden oluşan karışım veya çözeltileri,

Aktif Madde: Zararlı organizmalara,bitkilere, bitki kısımlarına veya bitkisel ürünlere karşı kullanılan genel veya spesifik etkiye sahip maddeleri, mikro-organizmaları ve virüs­leri,

Bitki: Taze meyve ve tohumlar da dahil, canlı bitkiler ve bitkilerin kısımlarını.

Bitkisel Ürün: Bitki  tanımında belirtilenler hariç olmak üzere bitkilerden elde edilen İşlenmemiş durumda olan veya öğütme, kurutma, presleme gibi sadece basit işlemlerle hazır­lanarak elde edilen ürünleri.

Zararlı Organizmalar: Hayvanlar veya bitkiler alemine ait olan, bitki veya bitkisel ürün zararlıları, virüs, bakteri, mikoplazma veya diğer patojen1eri.

Hayvanlar: İnsanlar tarafından bakılan,  beslenen veya tüketilen türlere ait hayvanları,

Piyasaya arz: Sevkiyatı  takiben depolama veya imha dışında kalan ücret karşılığı veya Ücretsiz yapılan her türlü işlem.

Çevre: Su, hava, toprak ve tüm biyolojik canlılarla insanın ilişkilerini,

ifade eder.

Genel Hükümler

Piyasaya arzın ve kullanımın engellenmesi

Madde 5- Bakanlık, bu Tebliğ EK'indeki listede yer alan aktif maddelerden bir veya daha fazlasını içeren bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzının veya kullanımını engelleyici önlemleri alır. Bu hüküm, insanlara, hayvanlara veya çevreye zararlı etkilere sahip olmamaları koşuluyla, üretim süreçlerinin doğası gereği ihmal edilebilir safsızlıklar içeren bitki koruma ürünlerine uygulanmaz.

Piyasaya arz ve kullanım izni verilmesi

Madde 6- Bakanlık., ihtiyaç duyulması durumunda, bu Tebliğ EK'inin birinci sütununda sayılan aktif maddeleri içeren bitki koruma Ürünlerinin aynı EK'in ikinci sütununda belirtilen  zararlılara karşı kullanılması için izin vermeye yetkilidir.

Bakanlık, bu maddenin birinci fıkra hükümlerinin uygulandığı durumlarda diğer Üye Devletler ve Komisyonu Müsteşarlık aracılığıyla bilgilendirir.Komisyon'un talep etmesi ha­linde, kullanıldıkları derecede, her bir aktif madde ile ilgili ayrıntılar da Komisyon'a Müsteşarlık aracılığı ile iletilir.

Zorunlu hallerde piyasaya arz ve kullanım izni verilmesi

Madde 7- Bitkisel üretimi tehdit eden ve başka yollarla kontrol edilemeyen beklenmedik bir tehlike nedeniyle, Tebliğ EK'inde listelenen aktif maddelerden bir veya daha fazlasını içeren bir bitki koruma ürününün kutlanılması gerekli görülürse, Bakanlık böyle bir ürünün en çok 120 günlük süre için piyasaya anma ve kullanımına izin verebilir. Bu durumu derhal Müsteşarlık aracılığı ile Üye Devletlere ve Komisyona bildirir.

Değişiklikler

Madde 8- Bakanlık uygun gördüğü taktirde, Tebliğ EK’inin birinci sütununda yer alan maddelerin A (Civalı bileşikler), B (Kalıcı Organik Klorlu Bileşikler ) ve C (Diğer Bileşikler)  grupları içinde gerekli herhangi bir düzeltme yapabilir.Bakanlık bu Tebliğ EK'inin ikinci sütununda değişiklik olup olmayacağım ve ne oranda olacağını en az iki yılda bir inceler ve gerekli herhangi bir düzeltme yapabilir. EK'te yapılacak bütün düzetmeler bilimsel ve teknik bilgilerin gelişmesine uygun olarak yapılır. Bir aktif madde tekniğine uygun olarak  kullanıldığında dahi, insan veya hayvan sağlığına zararlı etkilere ve çevrede istenmeyen olumsuz etkilere sebep oluyorsa veya sebep olma ihtimali varsa. Tebliğ EK’ine  dahil edilir,

Yürürlük

Madde 9 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı Yürütür.Linkback: http://www.gencveteriner.com/belirli-aktif-maddeleri-iceren-bitki-koruma-urunlerinin-kullanimi-ve-piyasaya-t780.0.html
Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir.
Denilebilir ki insan hekimliği veteriner' in yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir... 'İsmet İnönü - 1943'
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.
Kör bir kurşun kalem dahi, keskin bir hafızadan daha iyidir.

https://vetrehberi.com


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 


BELİRLİ AKTİF MADDELERİ İÇEREN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE PİYASAYA Konusuna Ait Benzer Konular

Hayvanları Koruma Kanunu
Hayvanları Koruma KanunuBİRİNCİ KISIMGenel HükümlerBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkelerAmaçMADDE 1. — Bu Kanunun amacı... Devamı...

Gösterim: 3067 - Yanıt: 0 - Başlatan:eXcaLibuN
AKTİF İMMUNİZASYON
VİRAL AŞILARSINIFLANDIRMA►   Bağışıklık oluşturmak amacıyla kullanılan aşılar hazırlama teknolojilerine göre 2 temel kategoriye ... Devamı...

Gösterim: 5110 - Yanıt: 0 - Başlatan:eXcaLibuN
Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği
BARTIN HAYVANLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ Adres: Kulaklar İş Merkezi Kat:1 Tel: 0 378 227 40 40 Devamı...

Gösterim: 4065 - Yanıt: 0 - Başlatan:eXcaLibuN
Giresun Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği
GiresunDOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİAdres: Etbaşağı Mevkii Seka, GiresunTel: 0 454 216 39 80  – 0 454 216 64 45 -  0 544 6... Devamı...

Gösterim: 7245 - Yanıt: 0 - Başlatan:eXcaLibuN
BİLİNÇLİ ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SEMPOZYUMU
BİLİNÇLİ ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI KATILIMLA 18 EKİM'DE ANKARA'DA GIDA, TARIM VE HA... Devamı...

Gösterim: 2436 - Yanıt: 0 - Başlatan:eXcaLibuN

Facebook Sayfamız

Profil

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

En Popüler Bölümler

Yeni Üyelerimiz

Forum İstatistikleri

 • stats Toplam Üye: 11217
 • stats Toplam İleti: 14499
 • stats Toplam Konu: 3944
 • stats Toplam Kategori: 6
 • stats Toplam Bölüm: 181
 • stats En Çok Çevrimiçi: 943