GençVeteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı
Veteriner Hekim ve Evcil Hayvan Platformu

DUYURULAR!!!

Gencveteriner.com artık VetRehberi.Com İsmi altında yayın yapmaya başlamıştır. Tüm üyelerimize duyrulur.

Veteriner Hekimlere Sorun bölümü kapatıldı. Sorularınızı yeni sitemizin Soru-Cevap bölümünde sorabilirsiniz.

Anlayışınız ve Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler...


0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı eXcaLibuN

 • Administrator
 • Fanatik Üye
 • *
  • İleti: 4731
  • Teşekkür: 1601
  • Cinsiyet:Bay
 • Veteriner Hekimlerin Dünyası
 • Sınıf: Mezun
 • Üniversite: Yüzüncü Yıl
SOLUNUM TİPLERİ
   Dış solunum
   İç solunum
   İnspirasyon
   Ekspirasyon
   KOSTAL TİP, ABDOMİNAL TİP
   Eupnea, Hyperpnea, Polypnea, Apnea, Dyspnea:
   İntrapulmonal basınç, intraplöral basınç
Dış solunum
İç solunum


   İnspirasyon: Soluk alma
Etkili faktörler: 1.Diyafram: Craniale doğru kubbeli, siniri: N.phrenicus
    2.Kostaların hareketi: İnterkostal kaslar: Eksterni ve interni
   Ekspirasyon: Soluk verme, pasif gelişir
Etkili faktörler: AC lerin esnekliği, kostaların ağırlığı ve çarpıklığı

   İntrapulmonik basınç : AC lerin içerisindeki hava basıncı. İnspirasyonda atmosfer basıncından az , ekspirasyonda atmosfer basıncından fazla.
   İntratorakal basınç: Göğüs kafesini içerisinde, AC lerin dışında kalan basınç. İki pleura zarı arasındaki basınç, mediastinal basınç. Eksi basınçtır.
   İntraplöral (intratorakal) basınç < intrapulmonal basınç
 Solunumun Mekanizması
Solunum tipleri-1
   Kostal tip solunum: Belirgin kosta hareketleri Örn: Köpek
   Abdominal tip solunum: Belirgin karın hareketleri, Normalde tüm insan ve hayvanlarda, at, sığır.
Solunum tipleri-2
   Eupnea: İstirahat solunumu
   Hyperpnea: Solunumun derinliğinin artması
   Polypnea (tachypnea): Hızlı, yüzeysel, kesikli solunum
   Apnea: Solunumun geçici süre durması
   Dyspnea: Güç solunum

   AC VOLÜMLERİ
Solunum volümü (Tidal  volüm)
İnspirasyon yedek volümü
Ekspirasyon yedek volümü
Rezidüel volüm
   AC KAPASİTELERİ
İnspirasyon kapasitesi
Fonksiyonel rezidüel kapasite
Vital kapasite
Total AC kapasitesi

AC volümleri-1
   Solunum volümü: Tidal volüm,  Normal bir solunumla alınan ve verilen hava hacmidir
   insan için= 500 ml dir.
   SV= 7,4 x Vücut ağırlığı (kg)

AC volümleri-2
   İnspirasyon yedek volümü (3600 ml) =
   Normal inspirasyondan sonra, zorlu bir inspirasyonla alınan hava hacmi
   Ekspirasyon yedek volümü (1100 ml)=
   Normal ekspirayondan sonra zorlu eksp.ile çıkarılan hava hacmi  (1100 ml, atta 1200 ml- rezidüel volüm
   Rezidüel volüm= AC lerde sürekli olarak kalan ve çıkarılamayan hava hacmi

AC kapasiteleri -1
   İnspirasyon kapasitesi = Solunum volümü + insp yedek volümü
   Fonksiyonel residüel kapasite = (at 1600 ml, insan 3000 ml) = Eksp.yedek volümü + Residüel volüm
   Vital kapasite (5200 ml) = İnsp.yedek volümü + solunum volümü + eksp.yedek volümü
   Total AC kapasitesi= Vital kapasite + residüel volüm  Zorlu bir insp. yapıldıktan sonra AC lerdeki toplam hava hacmi (insanlarda 5800 - 6400 ml)
   Bütün AC volüm ve kapasiteleri erkeklerde % 15 > kadınlardaki değerler ve sporcularda % 30-40 daha fazla

AC volüm ve kapasiteleri

   Solunum yolları
   VENTİLASYON (Havalandırma)
   AC ventilasyonu
   Ölü aralık
   Alveolar ventilasyon
   Solunum frekansı ve Dakika hacmi 

Solunum yolları
   Trake
   Bronş
   Bronşcuklar (6-12 dala ayrılır, duvarlarında esnek kıkırdak bulunur)
   Bronşioller (kıkırdak içermezler, içleri silyalı epitelle kaplıdır, mukozanın altında düz kas tabakası bulunur ve otonom sinirlerle idare edilir, sempatik; gevşeme, parasempatik; kasılma)
   Terminal bronşioller
   Bronchioli respiratorii
   Ductuli alveolares
   Sacculi alveolares
Solunum yolları-1
Solunum yolları - 2
AC perfüzyonu
   Solunum gazlarının AC içerisindeki dağılımı ile AC perfüzyonu eşit değildir. Kötü havalandırılan AC kısımları refleks yolla daha az perfüze olur (Euler-Liljestrand mekanizması).
   Alveolar pO2 azalırsa, buradaki alveolleri besleyen arteriyoller daralır, böylece kötü şekilde havalandırılan alveollerin gereksiz şekilde kanlandırılması önlenmiş olur.
   “Hipoksik vasokonstriktör düzenleyici mekanizma”
Solunum gazlarının dağılımı
   Solunum gazlarının AC lerde dağılımı anlaşılır. Ve her yerinde aynı değildir. AC lerde relatif iyi ve kötü havalandırılan bölgeler vardır. Her bir AC bölgesinin havalandırılması bronşların daraltılması veya genişletilmesi ile etkilenebilir.
   Gazların dağılımı kanın arteriyelleştirilmesi (yani oksijenlenmesi !!) üzerine etkilidir.
AC lerin perfüzyonu-1
   AC ler eşit şekilde kanlandırılmaz. Özellikle vücudun duruşu yerel perfüzyona kuvvetle etkilidir.
   Hidrostatik basınç daha aşağı kısımda (distalde) bulunan AC bölgelerinin daha iyi kanlanmasını sağlar. Ayakta duran bir insanda diyaframa yakın bölgeler apekse nazaran daha iyi kanlandırılır.
AC lerin perfüzyonu-2
ventilasyon-perfüzyon oranı
   Perfüzyonun kanın temizlenmesi üzerinde önemli şekilde etkileri vardır.
   Çünkü AC lerin apeksinde ventilasyon –perfüzyon oranı bozuktur. Bu kısımda alveolar ventilasyon AC lerin perfüzyonundan fazla; kanın şiddetli arteriyalizasyonu söz konusu
   Basisde ise tersidir.


   Parsiyel basınçlardaki farklara bağlı olarak, alveoler boşluk, kan ve hücreler arasında gaz hareketi.
Vücutta gazların hareketi 
   Alveoller, kan ve hücreler arasında gazların hareketi, kompartmanları geçen gazın kısmi basınç farkına bağlıdır. Diffüzyon yasasına göre, gazlar kısmi basınçlarının yüksek olduğu bölgeden düşük olduğu bölgeye geçerler. Eğer sizin AC’ inizdeki gaz basıncı, kanınızdakinden daha fazla ise,  o zaman gaz kanınıza doğru hareket eder veya tersi.
Vücutta gazların hareketi
   Vücudun farklı bölümlerinde farklı kısmi basınçları olan gazların hareketlerinin değerlendirilebilmesi için bundan sonraki slaytı iyi inceleyiniz. Oksijen ve karbon dioksitin bir bölgeden diğer bölgeye hareketini gaz basınçlarını dikkate alarak söyleyiniz.
Vücutta gazların hareketi
Karbondioksit ve oksijenin kanla taşınma yollarından bahsediniz.

   Kanda iki şekilde bulunurlar:
   Kimyasal bağlı formda ve
   Fiziksel çözünmüş formda; sıvılarda ve hücre zarlarından diffüze olabilir
Gazların çözünebilirlikleri
   Gazın parsiyel basıncı ile fiziksel olarak çözünmüş gazın konsantrasyonları  birbirleri ile ilintilidir; [C] gaz= gazın çözünebilirlik katsayısı x gazın parsiyel basıncıdır
   CO2, O2 den  20 defa daha fazla çözünebilir ve daha hızlı diffüze olur !! Arteriyel kanda (pCO2: 40 mm Hg) 0,026 ml CO2/ml kanda çözünmüştür. Oksijenden 10 kat daha fazla !!
   CO2 için 37 derecede çözünebilirlik katsayısı 0,49 ml CO2/ml kan/ atm dir
   Kimyasal bağlı formda ml kan toplam 0,48 ml CO2  bulundurur.

Karbondioksit Transportu
                    Form                                    Yüzde
   Plazmada çözünmüş olarak                          %  12
   Eritrositlerde Hb’e kimyasal
   bağlı olarak (karbaminohb, karbamat)         %  11       
   Plazmada HCO3 halinde                                 %  50
   Eritrositlerde HCO3 halinde                        %  27
   Eritrositlerde CO2 nin H + ve HCO3 a dönüşümü Karboanhidraz enzimi ile başarılır. Bu sırada oluşan HCO3, Cl-HCO3 değiştiricisi ile Cl- ile değiştirilir. Boşta kalan H+ ise Hb’e bağlanır
Dokulardan kana CO2 taşınması
Dokulardan kana CO2 taşınması
Kandan havaya CO2 taşınması
Kılcallardan Ac’e CO2 taşınması
CO2 taşınması
özet
Hb’in O2 ile doygunluğu - 1
Hb in O2 ile doygunluğu-2
   Hayvanların beden ağırlığı ne kadar fazla ise; P50 o kadar düşüktür, yani O2 e olan ilgisi yüksektir (Engelhardt, Breves’den)
Oksijen doygunluk kurvesi-1
Oksijen dissosiasyon kurvesi-2
Oksijen Transportu
       Metot                                        Yüzde

   Plazmada çözünmüş olarak          % 1.5 -2

   Hemoglobine kimyasal bağlı        % 98-98.5
Arterlerde taşınan O2 miktarı-1
   Arterlerde pO2 = 100 mm Hg ise;
      3,7 ml / 100 kan ile taşınır (760 mm Hg basıncında)
   Hb konsantrasyonu 150 g / L (= 15 g/100 ml kan) ise ve O2 ile tam doygun ise; 1 ml kanla 0,2 ml O2 taşınır = 100 ml kanla 20 ml O2
   Oksijenasyon= oksijenlenme : Fe +2 değerlidir ve değeri değişmez; “OksiHb”
Arterlerde taşınan O2 miktarı-2
   Fe okside olursa Fe +3 olur (methb’i hatırlayınız !)
   1 mol Hb 4 mol O2 bağlar ) 1,34 ml O2 / g Hb “HÜFNER SAYISI”
   O2 kapasitesi = maksimum bağlama kapasitesi =
      Hb konsantrasyonu x Hüfner sayısı
      = 150 g Hb/L kan x 1,34 ml O2 /g Hb = 200 ml O2 /L kan
      Evcil hayvanlar ve kanatlılarda L kanda 100-170 g Hb varlığında 140-230 ml O2 / L kan ile taşınır
Bohr etkisi



Linkback: http://www.gencveteriner.com/index.php?PHPSESSID=eec3164775c5f9611a7e31b84b32ee52&topic=350.0
Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir.
Denilebilir ki insan hekimliği veteriner' in yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir... 'İsmet İnönü - 1943'
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.
Kör bir kurşun kalem dahi, keskin bir hafızadan daha iyidir.

https://vetrehberi.com


 

Facebook Sayfamız

Profil

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

En Popüler Bölümler

Yeni Üyelerimiz

Forum İstatistikleri

 • stats Toplam Üye: 11371
 • stats Toplam İleti: 14658
 • stats Toplam Konu: 3944
 • stats Toplam Kategori: 6
 • stats Toplam Bölüm: 181
 • stats En Çok Çevrimiçi: 943