Hoşgeldin, Ziyaretçi!!
Bizi Takip Edin... Facebook twitter google youtube blogger rssIvatyl Tar %20 - İnterHas

GençVeteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı/Ivatyl Tar %20 - İnterHas => Ivatyl Tar %20 BİLEŞİMİ Ivatyl tar %20 enjeksiyonluk çözelti; sarımsı berrak bir çözeltidir ve her 1 ml'si tylosin tartarat formunda 200 mg tylosin içerir. İlaç Formu: Enjeksiyonluk çözelti Hedef Tür:     Sığır, koyun, keçi, kedi, köpek,

Gönderen Konu: Ivatyl Tar %20 - İnterHas  (Okunma sayısı 8361 defa)

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı eXcaLibuN

 • *
 • Vet.Hek.Dursunali Şimşek
 • avatar
 • Üye ID: 1
 • İleti: 4713
 • Nerden: Samsun/Bafra
 • Cinsiyet: Bay
 • Teşekkür: 1512
 • Sınıf: Mezun
 • Üniversite: Yüzüncü Yıl
Ivatyl Tar %20 - İnterHas
« : 04 Haziran 2012, 09:32:10 »


Ivatyl Tar %20

BİLEŞİMİ
Ivatyl tar %20 enjeksiyonluk çözelti; sarımsı berrak bir çözeltidir ve her 1 ml'si tylosin tartarat formunda 200 mg tylosin içerir.

İlaç Formu: Enjeksiyonluk çözelti
Hedef Tür:     Sığır, koyun, keçi, kedi, köpek, hindi

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Tylosin, Streptomices Fradiae kültüründen izole edilen, makrolid grubu bir antibiyotiktir. İlaç, bakterinin 50 S ribozomal alt birimine bağlanır ve protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Yüksek konsantrasyonlarda ise bakterisidal etki göstermektedir.
Staphylococcus Spp., Streptococcus Spp., Pasteurella Spp., Leptospira Spp., Fusobacterium Necrophorum, Bordetella Bronchiseptica, Treponema Hyodysenteriae, Chlamydia Spp., Clostridium Spp., Campylobacter Spp., Corynebacterium Pyogenes, Actinomyces Spp., Bacillus Spp., Erysipelothrix Rhusiopathiae, Borrelia Anserina, Moraxella Bovis., Haemophilus Pertussis, Bacteroides, Vibrio ve bilhassa Mycoplasma türlerine karşı etkilidir. Kanatlılara uygulanan Tylosin Borrelia anserina kaynaklı Spiroketosisin ve Mycoplasma Gallisepticum kaynaklı CRD'nin ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Sığırda Mastitise yol açan patojenler için minimum inhibitör kan yoğunluğu (MIC) değerleri, Streptococcus Agalactiae ve Streptococcus Uberis için 1 µg/ml ve Staphylococcus aureus için 1.6 µg/ml'dir.
Enterobacteriaceae, Klebsiella Spp., Chlamydia Psittaci, Mycobacterium Spp. ve Pseudomonas Spp. türleri dirençlidir. Antagonizma nedeniyle Lincosaminler, Spectinomycinler ve diğer Makrolid grubu antibiyotikler ile birlikte kullanılmamalıdır.
Tylosin, kas içi yolla uygulandığında hızlı bir şekilde emilir ve plazma pik konsantrasyonuna kısa sürede ulaşır. Tylosin, kas içi uygulama sonrası keçilerde 4.2 saat, köpeklerde 30 dakika, sığır ve domuzlarda uygulamayı takiben 1-2 saat içerisinde plazma pik konsantrasyonuna ulaşır. Biyolojik yarılanma ömrü 4-5 saattir.
Organik bir madde olan tylosin, kan proteinlerine % 30–40 oranında bağlanır ve lipofilik özellik göstererek tüm vücuda geniş ölçekte dağılır (VD > 1 L/kg). Başta akciğer olmak üzere karaciğer, böbrekler ve diğer iç organlar ile meme dokusuna geçer. Parenteral olarak uygulandığında Tylosin süt/serum oranının 5/1 olması ürünü Mastitis tedavisinde etkin kılar. Tylosin, metabolize olduktan sonra başlıca süt, safra ve kısmen idrar ile atılır.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR Ivatyl Tar %20, Tylosin'e duyarlı bakterilere bağlı solunum yolları, gastrointestinal ve urogenital yolların enfeksiyöz hastalıklarının tedavisinde, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ayrıca viral enfeksiyonlardan sonra oluşan sekonder enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

Sığırlarda; Corynebacterium Pyogenes, Pasteurella Haemolytica, Pasteurella Multocida, Mycoplasma, ve Actinomyces türlerinin neden olduğu Solunum yolu enfeksiyonları ve Pneumoniaeler, Bacteroides Melaninogenicus ve Fusobacterium Necrophorum'un neden olduğu Nekrotik Pododermatitis, Difteri, Streptococcus ve Staphylococcus türlerinin neden olduğu Mastitisler, Leptospirosis, Dizanteri, Metritis, Agalactia, Arthritis ve Vibriosis gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Koyun ve keçilerde; Mycoplasma Mycoides 'in sebep olduğu Caprine Pleuropneumonia ( keçi ciğer ağrısı), Piyeten (ayak çürüğü), Difteri, Dizanteri, Metritis, Arthritis, Mastitis gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Kedi ve köpeklerde; Metritis, solunum yolu enfeksiyonları, Dizanteri, Bordetella Bronchiseptica kaynaklı Köpek kafesi öksürüğü (Kennel cough), Leptospirosis, dış kulak ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ve viral hastalıklar ile beraber seyreden sekonder enfeksiyolarda kullanılır.

Hindilerde;CRD, solunum yolu enfeksiyonları, Spherocytosis, Infection Sinusitis, Erysipelas ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ayrıca aşılama ve diğer stres oluşturacak uygulamalarda kanatlıları enfeksiyonlardan korumak için kullanılır.

Uygulama Şekli ve Dozu:
Ivatyl Tar %20, 5–6 gün boyunca günde bir kere kullanılır. İstenirse, günlük doz ikiye ayrılıp, 12 saatte bir uygulanabilir. Tylosin, derin kas içi (I.M.) olarak uygulanır ve farmakolojik dozu 5-10 mg/kg c. a.'dır. Hindilerde deri altı uygulama önerilir. Veteriner hekim tarafında başka dozda önerilmediği takdirde aşağıdaki doz tablosu uygulanır.

Hayvan türü   Pratik dozaj
Sığır   2.5 – 5 ml / 100 kg canlı ağırlık
Koyun – Keçi   2 ml / 40 kg canlı ağırlık
Kedi – Köpek 0.5 ml/ 10 kg canlı ağırlık
Hindi   0.3 ml/ 5 kg canlı ağırlık
Çözelti aynı enjeksiyon bölgesine sığırlarda 10 ml, koyun ve keçilerde 5 ml'den fazla uygulanmamalıdır. Gerektiğinde toplam doz bölünerek farklı noktalara uygulanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Gebelik, laktasyonda kullanımı Gebelikte ve süt verme döneminde kullanımında bir sakınca yoktur.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Enjeksiyon esnasında çözelti vücut ısısına getirilmediği takdirde veya hassas hayvanlarda, lokal tahriş ve uygulama yerinde ağrı oluşabilir. Deride ve seröz membranlarda peteşiler gözlenebilir. Kedi ve köpeklerde nadiren kusma şekillenir. Aşırı duyarlı hayvanlarda alerjik reaksiyonlar nadiren görülür. Kas içi uygulamada nekroz ve hemoraji oluşabilir. Sığırlarda taşipne oluşabilmektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bir enjektörde diğer çözeltilerle karıştırılamaz. Aktif içeriklerin tortulaşmasına sebep olabilir. Fenikoller, aminoglikozid, linkosamid ve diğer makrolidler, tylosin için antagonistik etki oluştururlar. Bu nedenle ürün ile birlikte kullanılmamalıdırlar. Karaciğer mikrozomal enzimleriyle metabolize olan ilaçlar ve fenobarbital ile birlikte kullanılmaması gerekir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Tylosinin teropotik indeksi oldukça geniştir, doz aşımının ortaya çıkması çok zordur. Eğer doz aşımı gerçekleşirse ürün kullanımı durdurulup, gerekli semptomatik tedavi yapılır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımından itibaren, koyun, keçi ve sığırlar 28 gün, hindiler ise 5 gün süreyle kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç kullanımından itibaren, 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen keçi ve koyun sütü, 9 sağım boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Hassas hayvanlarda, aktif içeriğe karşı hipersensitivite oluşabilir. Atlara ve diğer tek tırnaklılara ölümcül olması nedeniyle, paranteral yol ile tylosin uygulanmamalıdır. Sığırlara I.V. kullanımı şok, dispne ve depresyon oluşturabilir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışılmalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalıdır.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışılmalıdır.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Kendine enjekte etme durumunda, hemen medikal tavsiye alınmalı ve prospektüs ile birlikte doktora başvurulmalıdır. Kontakt dermatitis riski nedeniyle temas halinde, eller yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Oda ısısında ışıktan korunarak muhafaza edildiğinde ürünün raf ömrü 2 yıldır. İlk kullanımdan sonra açılan şişe ömrü ışıktan korunarak, 2-8oC de muhafaza edilmek koşuluyla 28 gündür. Çocuklardan uzak tutunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde 100 ml'lik amber renkli cam ve 250 ml'lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
İNTERMED ECZA DEPOSU İthalat, İhracat, Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti.
Sağlık Sok. 32/4 Tel: (0312) 435 95 60 Yenişehir /Ankara

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ
BIOVETA a.s. Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Çek Cumhuriyeti
Linkback: http://www.gencveteriner.com/ivatyl-tar-20-interhas-t4005.0.html
Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir.
Denilebilir ki insan hekimliği veteriner' in yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir... 'İsmet İnönü - 1943'
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.
Kör bir kurşun kalem dahi, keskin bir hafızadan daha iyidir.

https://vetrehberi.com


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 


Ivatyl Tar %20 - İnterHas Konusuna Ait Benzer Konular

TETRAMİSİN, Enjeksiyonluk Çözelti (İNTERHAS)
TETRAMİSİN, Enjeksiyonluk Çözelti (İNTERHAS) Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde; 30 mg oksitetrasiklin ve 20 mg lidokain bul... Devamı...

Gösterim: 9955 - Yanıt: 0 - Başlatan:C!LG!N_17
TRİPRİM, Suda Çözünen Toz (İNTERHAS)
TRİPRİM, Suda Çözünen Toz (İNTERHAS) Formülasyonu : 1 ml enjeksiyonluk çözelti içeriğinde; 40 mg Trimetoprim ve 200 mg Sülfadime... Devamı...

Gösterim: 4724 - Yanıt: 0 - Başlatan:C!LG!N_17
ADE Vit-İnterhas
ADE-VitBİLEŞİMİ - 100 mlSarıdan sarı-turuncu’ya değişen renkte, düşük vizikositesi sayesinde akışkanlığı kolay enjeksiyonluk vit... Devamı...

Gösterim: 4399 - Yanıt: 0 - Başlatan:eXcaLibuN
İnterhas İlaç Firması
İnterhas İlaç FirmasıŞirketimiz: İnterhas A.Ş. 1996 yılında Trichoben Inj . adlı aşının ithalatını gerçekleştirerek veteriner il... Devamı...

Gösterim: 5097 - Yanıt: 0 - Başlatan:eXcaLibuN
Triprim - İnterhas
TriprimHER YARIŞTA BİRİNCİ:Triprim, hayvan sağlığında, Antibiyotik tedavilerinde kullanılan diğer sülfonamidlerden çok farklıdır... Devamı...

Gösterim: 4094 - Yanıt: 0 - Başlatan:eXcaLibuN

Facebook Sayfamız

Profil

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

En Popüler Bölümler

Yeni Üyelerimiz

Forum İstatistikleri

 • stats Toplam Üye: 11058
 • stats Toplam İleti: 14291
 • stats Toplam Konu: 3935
 • stats Toplam Kategori: 6
 • stats Toplam Bölüm: 181
 • stats En Çok Çevrimiçi: 943