GençVeteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı
Veteriner Hekim ve Evcil Hayvan Platformu

DUYURULAR!!!

Gencveteriner.com artık VetRehberi.Com İsmi altında yayın yapmaya başlamıştır. Tüm üyelerimize duyrulur.

Veteriner Hekimlere Sorun bölümü kapatıldı. Sorularınızı yeni sitemizin Soru-Cevap bölümünde sorabilirsiniz.

Anlayışınız ve Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler...


KÖRFEZ MYO DERSLER

duygumoon · 2 · 5966

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı duygumoon

 • Acemi Üye
 • *
  • İleti: 54
  • Teşekkür: 6
  • Cinsiyet:Bayan
NALBANTLIK DERS İÇERİĞİ HORSESHOER LESSON PROGRAM

1. YARIYIL / 1. PERIOD

ENF-101 TEMEL BİLGİ KULLANIM TEKNOLOJİSİ  (1+2+0 ) :
Giriş, bilgisayarın kısa tarihçesi, bilgisayarın kısımları, giriş çıkış birimleri, merkezi işlem birimi, ROM bellekleri uygulamalı olarak gösterilecektir.

ENF-101  Basic İnformation Using Tecnology (1+2+0) :Computer and Hardware, Unıts,Introduction to Operation system,MSDOS, Unix,Linux and Windows

 

YDB-101 YABANCI DİL-I ( 4+0+4 ) :
YÖK tarafından belirleniyor.

YDB-101 Foreıgn Language  -I ( 4+0+4 ) :Subject Pronouns, The verb "to be"- Indefinite Article A / An , Have got- Can,Plurals-this/these- that/those-some/any-a/an -Prepositions of place,Subject / Object Personal Pronouns- Possessives,The Possessive case who/ whose, The imperative - Present Simple, Adverbs of Frequency,Prepositions of time, at/ on/in,Irregular Plurals,,Present Continious, Present Simple

 

TDB-101 TÜRK DİLİ-I ( 2+0+2 ) :
YÖK tarafından belirleniyor.

TDB-101 Turkısh-I(2+0+2):Definition and characteristics of language ; the relationships between language and nation thought and culture ;the world languages ; the place of the Turkish language among other languages ;the historical development of the Turkish language ; Ataturk's language revoluıon,his perception of language and his efforts in terms of language ; accustic characteristics of the turkish language ;grammar and syntax ; punctution marks ;the concept of vocabulary and vocabulary applications.

 

AIB-101 ATATÜRK İLK. ve İNK.TARİHİ-I ( 2+0+2 ) :
YÖK tarafından belirleniyor.

AIB-101 The Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution -I ( 2+0+2 ) :Modernization and Europa ,Revolution of French,Westernation Affairs of the Ottoman Empire ,The Balkan Wars, Collaps of the Ottoman Empire , The First World War and the Armistice Mudros,The Emergence of the Turkish National Movement nad Organizastions, Turkish National Struggle and Wars

 

NAB-103 ATÇILIĞA GİRİŞ ve TARİHÇE ( 2+0+2 ):
Atçılık endüstrisinin işlevini ve geçmişini incelemek bakımından atı tanıma ve tarihçesini irdelemek önemlidir, bu amaçla bu ders verilecektir.
NAB-103 Entry to Horse Breeding and Short History( 2+0+2 ):In order to study the past of the horse breeding industry,it is important to get to know the horses and to research their history.this is the main reason for this course.
 

NAB-105 AT BAKICILIĞINDA TEMEL BİLGİLER-I ( 1+2+2):
At ihtiyaçlarının belirlenmesi ve günlük uygulamaların programlanması

NAB-105 Basic Knowledge of Horse Breding-I ( 1+2+2 ):The determination of the needs and the scheduleing of their daily usage

 

NAB-107AT DONANIM VE EKİPMANI ( 2+0+2 ) :
Atın değişik amaçlı kullanımında gerekli yardımcı malzemelerinin tanınması ve incelenmesi amacıyla verilecektir.

NAB-107 Horse Race Equipment( 2+0+2 ) :This course will be hold in order to get to know all the useful and helpful devices for horses

 

NAB-109 AT ANATOMİSİ ( 3+2+4 ) :
Atın kas, sinir,kemik yapısını ve dolaşım sistemini tanımak amacıyla at anatomisi verilecektir

NAB -109 Horse Anatomy(3+2+4 ) :The corse”horse anatomy”will be hold in order to get knowledge abouy horses muscels their nervous system,their bone structure and their blood circulation

 

NAB-111 AT FİZYOLOJİSİ ( 2+0+2 ) :
Atın yapısını ve fizyodinamisini tanımak amacıyla at fizyolojisi incelenecektir.

NAB-111 Horse Physiology( 2+0+2 ) :This course will be hold in order to get to know the structure of the horse itself and its physiology in dynamics.

TAB 103 AT VE AHIR BAKIMI (0+7+3): Sabah 08:00-09:00 arası atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması , atların bakımı için tımarlarının yapılması 16:00-17:00 arası atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak

TAB103 Horse and Stable Cared (0+7+3):This course will be hold in order to get to know horses to take field and horses cleaned and cared for to program at 08:00-09:00 a.m. 16:00-17:00p.m. horses to remove field for to take box feed for horses and the students all the jobs will be larn about make it understandble how he is managing it.

2. YARIYIL /  2. PERIOD

 

ENF-102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2+2+3) :
Temel MS-DOS Komutları, Windows, Word, Excel, Powerpoint ve Explorer uygulamalı olarak gösterilecektir.

ENF-102 BASIC COMPUTER SCİENCES ( 2+2+3 ) :Windows system and Word, Excel,Powerpoint Programs, Applications,İnternet Sysytems and Aplications.

 

YDB-102 YABANCI DİL-II ( 4+0+4 ) :
YÖK tarafından belirleniyor.

YDB-102 Foreıgn Language  -I ( 4+0+4 ) :Plurals-Countable / Uncountable nouns ,How much/ How many- A few/ A little - Some / Any , Prepositions of place , Was/Were -Had-Could, Past Simple,A / An / The -Will , Linking Words,Prepositions of Moverment,Comparations-Quite/Very/Too,Be Goıng to- Will -Present Continious,It will be / There will be, Should / Shouldn't ,Can , Can't / Could,Couldn't 

 

TDB-102 TÜRK DİLİ-II ( 2+0+2 ) :
YÖK tarafından belirleniyor.

TDB-102 Turkısh-I ( 2+0+2 ) :The meaning of vocabulary;examination of words in several angles;various dimensions of words; phasal words,concepts and phrases;fault usages in the Turkis language ; written expression methods such as novels , articles and essays, and poems;examples of presentatıons,reports and minutes and records;petitions,business letters and CV writting ;and discussins and debates.

 

AIB-102ATATÜRK İLK. ve İNK.TARİHİ-II ( 2+0+2 ) :
YÖK tarafından belirleniyor.

AIB-102 Atatürk Principle and Revulatıon -I ( 2+0+2 ) :Lausanne Peace Treaty,Revalutions of Atatürk ( Foundations of the Turkish Republic , The Abolition of the Caliphate ,Hat reform,Calender Reform, Civil Law ,New Turkish Alphabet Turkish Language and History Reforms, Reforms of Social Life

 

 

NAB-102 AT IRKLARI VE DAĞILIMI ( 2+1+2 ) :Dünyadaki at cinslerini, ırk özelliklerini ve kullanma alanlarını tanımak amacıyla verilecektir.

NAB-102 Horse Raeces Being Scattered( 2+1+2 ) :This course will be hold in order to study the different kinds of horses,their  race differences and their area of usage.

 

NAB-112 TOPLUMSAL DUYARLILIK (1+0+1):Temel amaç , Kocaeli üniversitesinde öğrenim gören gençlere içinde yaşadıkları fiziksel ve sosyal çevrenin farkına varmaları, olup bitenleri farklı bakış açıları ile anlamaya , tanımaya çalışmaları , katkıda bulunabilecekleri konularda bilgi ve becerilerini ortaya koyabilecekleri etkinlikleri gerçekleştirmeleri için fırsat sağlanmasıdır. Bu etkinliklerin ekip içi anlayışı içinde,  bilimsel yöntemler kullanarak toplumsal dayanışmanın sorumluluğu ve coşkusuyla yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışmaların, hem çalışmalara katılan gençlere hem çalışanlara destek veren kişi ve kurumlara hem de çalışma konusu olan toplumun değişik kesimlerine yararlı olacağı beklenmektedir.

NAB-112 Social Sensitivity (1+0+1)The main focus is to make the students at the University of Kocaeli aware of their environment in its physical and social way, to be able to understand and to get to know the events around them and to be given the chance in order to put any of their knowledge and skills into the realization of activities. The aim is to lead all these things within the idea of team-working and by using scientific methods for the social support.It is expected, that these operations will be useful for the youngsters,for the ones who have supported the operators and institutions and to the various parts of the society, which is the topic of this operation.

 

NAB-118 NAL KULLANIMI VE TEKNİĞİ-I ( 3+4+5) :
Öğrencilere nal kullanımını öğretmek ve atlarda uygun nal çakım tekniğini gösteren pratik ve teorik bilgilere dayalı derstir.

NAB-118 Horseshoe Using And Tecnique-I( 3+4+5) :This course will be hold in order to teach students how to use horse shoes.

NAB-120 NALBANT DONANIM VE EKİPMANI ( 2+0+2 ):
Nalbantlıkta kullanılması gereken ekipman ve donanım hakkında genel bilgi verilmesi.

NAB-120 Horseshoer Rigging and Equipment( 2+0+2 ):This course will be hold in order to get to know all the useful and helpful devices for horses

TAB 104 AT VE AHIR BAKIMI (0+7+3): Sabah 08:00-09:00 arası atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması , atların bakımı için tımarlarının yapılması 16:00-17:00 arası atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak

TAB104 Horse and Stable Cared (0+7+3):This course will be hold in order to get to know horses to take field and horses cleaned and cared for to program at 08:00-09:00 a.m. 16:00-17:00p.m. horses to remove field for to take box feed for horses and the students all the jobs will be larn about make it understandble how he is managing it.

3. YARIYIL  / 3. PERIOD

NAB-203 AT MİKROBİYOLOJİSİ-1 (4+1+4 ) :
Atın bakteriyel, virütik, mikotik ve poroziter hastalıklarını tanımak amacıyla verilecektir

NAB-203 Horse Microbiology(4+1+4):This course will be hold in order to get to know all the bacterial,viral,mycologic and parasitologic deseases.

NAB-205 ATÇILIK MESLEK SAĞLIĞI VE HİJYEN ( 4+1+4 ) :
Atçılık endüstrisiyle uğraşan tüm personelin uyması gereken sağlık kuralları ve dikkat etmeleri gereken hijyen kuralları verilecektir.

NAB- 205 Horse Breeding and Hygen( 4+1+4 ):This course will be hold the hygening rules which must be done by the horse breeding industry and all the duties.

NAB-211ATÇILIK İŞLETME EKONOMİSİ ( 2+0+2 ):
Öğrencilere atçılık sektörünü tanıtmak ve görev alacakları bu sektöre ekonomik yönden faydalı disiplinler kazandırabilmelerini sağlaya bilmek amacıyla bu ders verilecektir.

NAB-211Economy of Business Enterprise ( 2+0+2 ):This course will be hold in order to show the students the horse breeding industry and maket hem give some useful disciplins which are related with economy.

NAB-215 AT BAKIMI-I ( 1+0+1 ) :
Atın eğitime çıkışı ve eğitimden dönüşü sırasında atın hazırlanması ve istirahate çekilmesi aşamaları verilecektir

NAB-215 Horse Care-I( 1+0+1 ) :This course investigates horses preparations

NAB-217 AT AYAK HASTALIKLARI-I ( 2+4+4 ) :
Atlarda oluşabilecek ayak hastalıklarını tanıtmak, nedenleri konusunda bilgilendirmek ve önlenmesi yönündeki tedbirleri kapsayan derstir.

NAB-217 Horse Foot İllnesses(2+4+4)This course will be hold to give informations about food sick and the cause all illness

NAB-219 AT ORTOPEDİSİ-I ( 2+2+3 ) :
Atın kas, kemik ve eklemden oluşan hareket sistemi konu alınarak incelenecektir

NAB-219Horse Ortopedics-I ( 2+2+3 ) :This course investigates horses motion system

NAB-221 NAL KULLANIMI VE TEKNİĞİ-II ( 3+4+5):
Öğrencilere nal kullanımını öğretmek ve atlarda uygun nal çakım tekniğini gösteren pratik ve teorik bilgilere dayalı derstir.

 

NAB-221 Horseshoe Using And Tecnique-I( 3+4+5) :This course will be hold in order to teach students how to use horse shoes

TAB 203 AT VE AHIR BAKIMI (0+7+3): Sabah 08:00-09:00 arası atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması , atların bakımı için tımarlarının yapılması 16:00-17:00 arası atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak

TAB203 Horse and Stable Cared (0+7+3):This course will be hold in order to get to know horses to take field and horses cleaned and cared for to program at 08:00-09:00 a.m. 16:00-17:00p.m. horses to remove field for to take box feed for horses and the students all the jobs will be larn about make it understandble how he is managing it.

 

4. YARIYIL / 4. PERIOD

NAB-202 AT MİKROBİYOLOJİSİ-II (4+1+4) :
Atın bakteriyel, virütik, mikotik ve porpziter hastalıklarını tanımak amacıyla verilecektir

NAB-202 Horse Microbiology-II (4+1+4):This course will be hold in order to get to know all the bacterial,viral,mycologic and parasitologic deseases.

ANT-204 AT KAZALARI ve İLK YARDIM( 4+1+4 ) :
Eğitim ve yarış esnasında olabilecek kazalarda uygulanması gereken yöntemler ve davranış şekillerinin öğretilmesi amacıyla bu ders verilecektir.

NAB-204 Horse İnjuries and First Aid( 4+1+4):This course will be hold in order to learn the methods and the ways of behaviour which must be done during the education and horse racing.

 

 NAB-208 ATÇILIK DEONTOLOJİSİ ( 2+0+2 ) :
Etik olarak atçılık sektörü içindeki tüm personelin uymaları gereken temel kurallar ve haklar incelenecektir.

NAB-208 HORSE BREDİNG DEONTOLOGY (2+0+2):This course will be hold in order to show the rules and rights which must be done by all the duties who are in the horse breeding industry.

NAB-210 AT BAKIMI-II ( 1+0+1 ) :
Atın eğitime çıkışı ve eğitimden dönüşü sırasında atın hazırlanması ve istirahate çekilmesi aşamaları verilecektir

NAB-210 Horse Care-II ( 1+0+1 ) :This course investigates horses preparations

NAB-212 AT AYAK HASTALIKLARI-II ( 2+4+4 ) :
Atlarda oluşabilecek ayak hastalıklarını tanıtmak, nedenleri konusunda bilgilendirmek ve önlenmesi yönündeki tedbirleri kapsayan derstir.

NAB-212 Horse Foot İllnesses II (2+4+4):This course will be hold to give informations about food sick and the cause all illness

NAB-214 AT ORTOPEDİSİ-II ( 2+2+3 ) :
Atın kas, kemik ve eklemden oluşan hareket sistemi konu alınarak incelenecektir.

NAB-214Horse Ortopedics-II ( 2+2+3 ) :This course investigates horses motion system.

NAB-216 NAL KULLANIMI VE TEKNİĞİ-III ( 3+4+5 ):
Öğrencilere nal kullanımını öğretmek ve atlarda uygun nal çakım tekniğini gösteren pratik ve teorik bilgilere dayalı derstir.

NAB-216 Horseshoe Using And Tecnique-III( 3+4+5) :This course will be hold in order to teach students how to use horse shoes

TAB 204 AT VE AHIR BAKIMI (0+7+3): Sabah 08:00-09:00 arası atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması , atların bakımı için tımarlarının yapılması 16:00-17:00 arası atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak

TAB204 Horse and Stable Cared (0+7+3):This course will be hold in order to get to know horses to take field and horses cleaned and cared for to program at 08:00-09:00 a.m. 16:00-17:00p.m. horses to remove field for to take box feed for horses and the students all the jobs will be larn about make it understandble how he is managing it.

Kaynak: http://korfezmyo.kocaeli.edu.tr/nalbantlikdi.htm


Linkback: http://www.gencveteriner.com/korfez-myo-dersler-t1041.0.html
LIGHT OF HEAVEN


Çevrimdışı eXcaLibuN

 • Administrator
 • Fanatik Üye
 • *
  • İleti: 4731
  • Teşekkür: 1601
  • Cinsiyet:Bay
 • Veteriner Hekimlerin Dünyası
 • Sınıf: Mezun
 • Üniversite: Yüzüncü Yıl
teşekkürler
Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir.
Denilebilir ki insan hekimliği veteriner' in yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir... 'İsmet İnönü - 1943'
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.
Kör bir kurşun kalem dahi, keskin bir hafızadan daha iyidir.

https://vetrehberi.com


 

Facebook Sayfamız

Profil

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

En Popüler Bölümler

Yeni Üyelerimiz

Forum İstatistikleri

 • stats Toplam Üye: 11369
 • stats Toplam İleti: 14658
 • stats Toplam Konu: 3944
 • stats Toplam Kategori: 6
 • stats Toplam Bölüm: 181
 • stats En Çok Çevrimiçi: 943