GençVeteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı

Veteriner Hekimlik Ders Notları => Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü => Fizyoloji => Konuyu başlatan: eXcaLibuN - 02 Mart 2009, 21:06:10

Başlık: Ruminant Midelerinin Büyüme ve Gelişme
Gönderen: eXcaLibuN - 02 Mart 2009, 21:06:10
RUMİNANT MİDELERİNİN BÜYÜME VE GELİŞMESİ

Radyografik teknikler (x-ışını) kullanarak kuzu, buzağı ve oğlaklarda midenin gelişimi hakkında yapılan çalışmada doğumla birlikte rumen ve retikulumun abomozuma göre küçük olduğu ruminant mide bölümlerinin normal hacimlerine doğumdan sonra ulaştığı saptanmıştır (6).
Ruminant ön midelerinin anatomik ve fizyolojik özelliklerini anlatan literatürlere göre, rumen "S" harfi şeklindedir ve ön bölümünden (anterior) retikuluma açılmaktadır. Anterior ve posterior pilalar (dürümler) rumen duvarının invaginasyonu sonucu oluşan kuwetli kas tabakalarıdır ve ayrıca dorsal ve ventral keselerin kaudal bölgelerindeki invaginasyonu sonucu ventral ve dorsal koroner pilalar oluşmaktadır. Dorsal ve ventral keselerin son bölümleri dorsal ve ventral kör keseler adını almaktadır. Anterior ve posterior pilalar lateral ve medial duvarlarda kalın kas tabakası halinde longitudinal pilaları oluşturmaktadır. Rumen, kraniyalde retikuluma açılmakta ve rumenin ventral yüzeyinin invaginasyonu sonucu rumino-retiküler eşik meydana gelmektedir. Özefagus bu eşiğin proksimal kısmına açılır. Buraya antrumda denir. Sulcus özefagikus, özefagusun rumene girdiği yerden başlamakta, vertikal olarak arkaya doğru uzanmakta ve omazum girişine açılmaktadır (4,6).
Yeni doğan buzağılarda rumen ve retikulum fonksiyonel olmadığı ve bu nedenle preruminant diye adlandırdıkları buzağı, doğduğunda abomazumun midenin % 60'ını kapsadığı rumen ve retikulum kapasitelerinin ise ancak 6. haftada % 60'a ulaştığı ve midenin gelişiminin 3-4 aylık olduğunda tamamlandığı bildirilmektedir (5). Bilindiği gibi erişkinlerde rumen ve retikulum toplam midenin % 86'sını omazum % 7-11 'ini, abomazum %3-7’sini oluşturur.
 
 
Sığır midelerinde farklı yaşlara göre oluşan değişimler Tablo 1 de görülmektedir (6).

Tablo 1- Sığır midelerinin toplam mide hacimlerine oranları (%)
 (http://img230.imageshack.us/img230/5310/adszj.jpg)

 
Tablo 1 de görüldüğü gibi ruminant midelerinde, O. yaşta retikulo-rumen toplam midenin % 38'ini, 34-38 yaşta % 64 ünü, omazum, O. yaşta toplam midenin % 13'ünü, 34-38. yaşta % 25'ini; Abomazum ise O. yaşta toplam midenin % 49'unu, 34-38. yaşta % 11'ini oluşturduğu görülmektedir.