GençVeteriner | Veteriner Hekimlik ve Evcil Hayvan Portalı

Veteriner Hekimlik Ders Notları => Sınavlarda Çıkmış Sorular => Konuyu başlatan: eXcaLibuN - 28 Haziran 2008, 14:40:59

Başlık: Hayvan Islahı Soruları
Gönderen: eXcaLibuN - 28 Haziran 2008, 14:40:59
1)  İlk yıldaki değerlere göre yapılacak seleksiyonun isabetli olması için verimlerin …… olması önemlidir?
 
a) Tekrarlama derecesinin yüksek              b) Kalıtım derecesinin düşük
c) Tekrarlama derecesinin düşük                d) Kalıtım derecesinin yüksek

2) Yavrular doğduğu zaman seçilmiş ebeveynlerin ortalama yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tahmini genetik derleme    b) Progeny testing    c) Generasyon süresi   d) Seleksiyon süresi

3) Aşağıdakilerden hangisi sürekli çevre faktörlerinden biri değildir?

a) Laktasyon sırası  b) Laktasyon süt verimi   c) Kuruda kalma süresi  d) Sütten kesim ağırlığı

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Bireyler arasındaki genetik korelasyon baba bir üvey kardeşler için t=0.25.h2 ‘dir.
b) Dar ve geniş anlamda hesaplanan kalıtım dereceleri arasında farkın olması halinde normal seleksiyon metotlarının uygulanması uygundur.
c) Kalıtım derecesinin büyük olması çevre etkilerinin yüksek olması demektir.
d) Kalıtım derecesi -1 ile +1 arasında değer alır.

5) Herhangi bir sürüde seleksiyon uygulandığında aşağıdakilerin hangisi yanlış olur?

a) Damızlık olarak seçilenlerin oranları azaldığında seleksiyon entansitesi artar.
b) Gelecekteki genetik ilerlemenin tahmini o özelliğin fenotipik standart sapmasının bilinmesine bağlıdır.
c) Genetik ilerlemenin fazla olması için ilgili özelliğin kalıtım derecesinin fazla olması gerekir.
d) Damızlık olarak seçilenlerin oranı arttığında seleksiyon entansitesi artar.

6) Bir inek sürüsünde 6 yaş canlı ağırlığı ile ilgili varyans analizi yapılmış olup, babalar arası varyans 389 kg hata varyansı 238 kg hata k= 4.77 ise baba bir üvey kardeşler korelasyonu metoduna göre 6 yaş canlı ağırlığı için h2 kaçtır?

a) 1.12           b) 0.33   c) 0.47   d) 0.55

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi dar anlamda kalıtım derecesini ifade eder?

a) Q2G /  Q2 P           b) Q2E / Q2 P         c) Q2 P / Q2G         d) Q2A  / Q2 P

8) Seçilen ebeveynlerin fenotipik ortalaması ile, bunların içinden seçildikleri grubun fenotipik ortalamalası arasındaki fark………..’dir?

a) Kalıtım derecesi             b) Seleksiyon üstünlüğü
c) Damızlık değeri              d) Tekrarlama derecesi

9) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Seleksiyonla elde edilen genetik ilerleme dişi damızlıkların rolü erkeklerden daha azdır.
b) Dişilerde sürüye katılması gerekenlerin oranının yüksek olması seleksiyon entansitesini azaltır.
c) Gen yakınlığı erkek damızlık seçimindeki yoğunluğun arttırılmasını gerektirir.
d) Seleksiyonla elde edilen genetik ilerlemede erkek damızlıkların rolü dişilerden daha fazladır.

10) Islahtaki hayvanlara ait gerçek verim yeteneğinin belirlenmesi ne işe yarar?

a) Kalıtım derecesinin hesaplanmasına                    b) Tekrarlama derecesinin hesaplanmasına
c) Seleksiyon ve ayıklamada etkinliği arttırmada    d) Seleksiyon entansitesini yükseltmeye

11) Seleksiyonda beklenen genetik ilerlemenin yüksek olması için seleksiyon yoğunluğumun …….. olması gerekir?

a) Düşük      b) Orta         c) Yüksek             d) Sıralı

12) Kapalı bir sürüde yapılan devamlı seleksiyon populasyondaki genetik varyansı…….

a) Arttırır     b) Azaltır     c) Değiştirmez      d) Negatif yapar

13) Seleksiyonda bir generasyonda meydana gelen artış aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 a) Seleksiyon üstünlüğü                                     b) Kalıtım derecesi                                                         
 c) Seleksiyon yoğunluğu + kalıtım derecesi      d) Kalıtım derecesi + seleksiyon yoğunluğu+ standart sapma

14) Kalıtım derecesi orta veya yüksek olan özellikler için genetik ilerlemenin yüksek olacağı seleksiyon yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Familya içi seleksiyon                b) Kardeş verimlerine göre seleksiyon
c) Bireysel seleksiyon                     d) Progeny testing

15) Herhangi bit tarım işletmesindeki sürülerde yapılan devamlı seleksiyon hayvanlar arasındaki genetik varyans…………

a)artar      b) değişmez      c) eski seviyede kalır       d)azalır

16) Seleksiyon limiti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Seleksiyon limiti daha çok dışarıya açık sürülerde meydana gelir
b) Generasyonlar arası isabetin uzunluğu nedeniyle çiftlik hayvanlarında daha çabuk ulaşılır.
c) Seleksiyon limitine ulaşılmış bir populasyonda genetik ilerleme için genetik varyansın azaltılması gerekir.
d) Seleksiyon limiti seleksiyon sonucu toplamalı genetik varyansın azaltılmasına bağlıdır.

17) Kan yakınlığının aşırılık sınırı %.......’dır

a)10               b)15              c)25                  d)50

18) Hayvan ıslahında ilgilenilen karakter dominant kalıtım yolu izleniyorsa en hızlı genetik ilerleme, bu genin frekansı kaç olduğunda görülür?

a) 0.10          b) 0.15                     c) 0.30                               d)0.50
19) İsabet derecesini arttırmak için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

a) Seleksiyon yavru ve akraba ortalamasına göre yapılmalı.
b) Birey başına birden çok kayıt ortalamasından yararlanılmalı.
c) İlgili özellik için çevre ve faktörlerin eliminasyonu yapılmalı.
d) Seleksiyon gerçek verilere dayandırılmalıdır.

20) Süt sığırlarında boğaların ……… göre değerlendirilmesi seçimde isabet derecesini yükseltmaktedir

a)   Familya ortalamalarına                           b) Yavru ortalamalarına 
c)   Bireysel ortalamalarına                           d) Pedigriye


Başlık: Ynt: Hayvan Islahı Soruları
Gönderen: penb - 07 Ekim 2008, 17:07:23
cok zor bu sorular
Başlık: Ynt: Hayvan Islahı Soruları
Gönderen: eXcaLibuN - 12 Ekim 2008, 21:16:16
valla bizde sınada çıktı geçtik yani çalışan geçiyor :)
Başlık: Ynt: Hayvan Islahı Soruları
Gönderen: ronin_hg - 29 Ekim 2008, 22:26:34
TESEKKÜRLERRRR.......
Başlık: Ynt: Hayvan Islahı Soruları
Gönderen: SIPAtuLa - 28 Ağustos 2009, 12:54:09
teşekkürler...
Başlık: Ynt: Hayvan Islahı Soruları
Gönderen: raydintr - 15 Ağustos 2010, 17:07:19
teşekkürler
Başlık: Ynt: Hayvan Islahı Soruları
Gönderen: kubik - 16 Ağustos 2010, 17:59:57
TEŞEKKÜRLER...
Başlık: Ynt: Hayvan Islahı Soruları
Gönderen: osmanlar - 06 Ekim 2010, 16:58:29
tesekkürler arkadasım
Başlık: Ynt: Hayvan Islahı Soruları
Gönderen: Ahmet10 - 17 Ağustos 2017, 15:33:44
valla bizde sınada çıktı geçtik yani çalışan geçiyor :)

geçtiysen geçtin ne hava yapıyorsun kardeşim ya :D